Ubezpieczenie od boreliozy?

Rolnicy to osoby szczególnie narażone na zachorowanie na boreliozę z powodu zawodu, który wykonują. W ostatnim czasie pojawiło się na rynku ubezpieczenie ‘od boreliozy’ oferowane przez Link4. Polisa roczna kosztuje 60 i 90 zł - w zależności od wariantu. Cena będzie...

Spory z zakładami ubezpieczeń – część 3

Dlaczego rolnik w przypadku tej samej szkody w uprawach w różnych zakładach ubezpieczeń może uzyskać różnej wysokości odszkodowanie? Z powodu przepisów, które niewątpliwie nie są korzystne dla rolników. W ustawie dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia upraw znajdujemy...

Spory z zakładami ubezpieczeń – część 2

Terminy, terminy, terminy... Jak prawidłowo zlikwidować szkodę w uprawach, aby odszkodowanie, które należy się rolnikowi odpowiadało faktycznej wysokości poniesionych strat a ubezpieczyciel nie naruszył przepisów związanych z terminami likwidacji szkody? Okazuje się,...

Spory z zakładami ubezpieczeń – część 1

Skargi rolników na opieszałość ubezpieczycieli dotyczą już pierwszego etapu likwidacji szkody jakim są oględziny. Ubezpieczyciele na zgłoszenia, szczególnie w przypadku szkód w uprawach, reagują bardzo wolno. Faktycznie, możliwości logistyczne ubezpieczycieli...

Nowe zasady szacowania szkód w rolnictwie

MRiRW zaproponowało zmiany w szacowaniu klęsk żywiołowych. Nowe zasady dotyczą ujednoliconej metody liczenia strat wyrządzonych na skutek żywiołów. Na stronie internetowej Ministerstwa zostanie udostępniony wzór protokołu szacowania takich szkód. Zmiany polegają...

Dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nowym prawem stawki dla ubezpieczenia upraw, które do tej pory wynosiły 3,5% - 5% zostały podniesione do 9%. Ponadto podstawowa stawka 9%...

Jak się ubezpieczyć i co ubezpieczyć?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, których zakres regulowany jest Ustawą dylematy możemy mieć jedynie z ceną – bo ona może być różna w różnych firmach ubezpieczeniowych. Jeśli jednak zdecydujemy się kupić dobrowolne ubezpieczenie pamiętajmy o kilku rzeczach. Twoje...

MRiRW – Ubezpieczenie upraw i zwierząt w pięciu firmach ubezpieczeniowych

Rośnie liczba zakładów, które podpisały umowy o dotację z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2017 roku grono trzech dotychczasowych firm, tj. PZU, Concordii oraz TUW „TUW” powiększyło się o InterRisk oraz Pocztowe TUW. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów...

KRUS: rośnie liczba wypadków śmiertelnych wśród rolników

Wypadki śmiertelne w rolnictwie w stosunku do 2015 roku wzrosły o ponad 30% - tak wynika ze wstępnego komunikatu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z raportu wynika także, że najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych były: wypadki spowodowane przez...

Likwidacja szkód:

Informacje branżowe:

Informacje branżowe
Ubezpieczenie od boreliozy?

Ubezpieczenie od boreliozy?

Rolnicy to osoby szczególnie narażone na zachorowanie na boreliozę z powodu zawodu, który wykonują. W ostatnim czasie pojawiło się na rynku ubezpieczenie ‘od boreliozy’ oferowane przez Link4. Polisa roczna kosztuje 60 i 90 zł - w zależności od...

by Wrz 19, 2017 Brak komentarzy

Zapraszamy do kontaktu z nami!