Ubezpieczenia obowiązkowe

Każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną oraz ubezpieczyć budynki swojego gospodarstwa rolnego.


Warto to zrobić, bo w przypadku szkody to ubezpieczyciel zapłaci za zniszczenia spowodowane przez ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie ziemi tąpnięcie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Również to ubezpieczyciel a nie Ty zapłaci za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością rolniczą. Także wtedy, gdy szkodę wyrządzi Twój pracownik lub osoba pozostająca z Tobą w gospodarstwie.

Dodatkowo jeśli uzyskałeś płatności bezpośrednie, tzw. dopłaty, masz także obowiązek ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw od co najmniej jednego ryzyka – powodzi, suszy, gradu,ujemnych skutków przezimowania lub wiosennych przymrozków (definicje ryzyk).

Z doświadczenia wiemy, iż niektórzy postrzegają ten obowiązek jako korzyść inni jako niepotrzebny wydatek i stratę. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę traci, a kto zyskuje w przypadku braku ubezpieczenia i potencjalnej szkody, szczególnie, że ponad połowa składki jest refundowana.

Poznaj szczegółową ofertę ubezpieczeń obowiązkowych

Zapraszamy do kontaktu z nami!