Ubezpieczenie mienia ruchomego i elementów stałych

Krok 1: Co daje Ci ubezpieczenie mienia ruchomego?


OCHRONĘ:

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych i prawnych. Często sprzedawane jest w pakietach z ubezpieczeniami obowiązkowymi, dzięki czemu możesz uzyskać od 15% do nawet 50% zniżki na wybranych produktach!

W zależności od firmy ubezpieczeniowej w ramach tego ubezpieczenia ochroną możesz objąć:

OCHRONĄ MOŻESZ OBJĄĆ:

(w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego)

Mienie należące do Ciebie:

budynki niebędące budynkami rolniczymi, ale wykorzystywane do działalności rolniczej;
budowle
stałe elementy budynku,
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
materiały i zapasy,
ziemiopłody,
zwierzęta gospodarskie,
nakłady inwestycyjne,
słomę i siano składowane poza budynkami

Mienie osób trzecich

Mienie pracownicze

Ubezpieczenie zapewni Ci odszkodowanie, jeśli szkoda zostanie wyrządzona przez:

 • ogień
 • piorun
 • eksplozję
 • opad śniegu
 • powódź
 • grad
 • deszcz nawalny
 • huragan
 • podtopienie
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawinę
 • upadek statku powietrznego

Możesz również wykupić dodatkowe opcje ubezpieczenia, które zagwarantują Ci odszkodowanie, jeśli np. dojdzie do:

przepięcia, które w konsekwencji uszkodzi np. Twój komputer lub lodówkę

kradzieży

wandalizmu

awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.


Zakres ubezpieczenia budowany jest również w oparciu o szereg klauzul dodatkowych. To tylko niektóre z nich:

ubezpieczenie ryzyka rozmrożenia środków obrotowych

ubezpieczenie mienia na placach składowych

ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od porażenia prądem

ubezpieczenia paliw napędowych.

Krok 2: Wypełnij formularz.


Formularz zostanie do nas przekazany automatycznie. Możesz również do nas zadzwonić. Na podstawie otrzymanych informacji PILNIE przygotowujemy dla Ciebie oferty.

Krok 3: Wysyłamy oferty.


Na wskazany przez Ciebie w formularzu adres mailowy przesyłamy porównanie ofert z różnych firm ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją.

Krok 4: Wybór i zakup.


Dokonujesz wyboru najlepszej dla siebie oferty, a my przesyłamy Ci dokumenty ubezpieczenia, które następnie opłacasz w dogodny dla Ciebie sposób (Internet, przekaz pocztowy).

Krok 5: Dokumenty.


Otrzymujesz dokumenty w wersji papierowej. Podpisujesz i odsyłasz na adres Ubezpieczyciela.

Masz pytania lub wątpliwości?