Ubezpieczenia upraw – dotowane

Krok 1: Sprawdź czy obowiązek dotyczy również Ciebie i kiedy powstaje?


DOTYCZY:

Jeśli jesteś rolnikiem, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Możesz być osobą fizyczną lub prawną, albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów UE.


Obowiązek powstaje uznaje się za spełniony, jeśli umową  ubezpieczenia objęte zostało co najmniej 50% upraw od co najmniej jednego z ryzyk:

powodzi

suszy

gradu

ujemnych skutków przezimowania

lub przymrozków wiosennych.

Krok 2: Co daje Ci ubezpieczenie?


OCHRONĘ:

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku szkód spowodowanych w Twoich uprawach na skutek wymienionych powyżej ryzyk.

Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, tj.:

 • zboże
 • kukurydza
 • rzepak
 • rzepik
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • drzewa i krzewy owocowe
 • truskawki
 • ziemniaki
 • buraki cukrowe
 • rośliny strączkowe

PAMIĘTAJ, że ubezpieczenie to jest DOTOWANE z budżetu Państwa i w 2024 roku możesz uzyskać nawet do 65% dopłaty do składki.


KIEDY ZACZYNA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA?

W zależności od tego od jakiego ryzyka ubezpieczyłeś uprawę ochrona rozpocznie się:

powódź, susza, grad i przymrozki wiosenne  – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy

ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy, ale umowę możesz zawrzeć najpóźniej
do 01.12 każdego roku.


 

Krok 3: Wypełnij formularz.


Formularz zostanie do nas przekazany automatycznie. Możesz również do nas zadzwonić. Na podstawie otrzymanych informacji PILNIE przygotowujemy dla Ciebie oferty.

Krok 4: Wysyłamy oferty.


Na wskazany przez Ciebie w formularzu adres mailowy przesyłamy porównanie ofert z różnych firm ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją.

Krok 5: Wybór i zakup.


Dokonujesz wyboru najlepszej dla siebie oferty, a my przesyłamy Ci dokumenty ubezpieczenia, które następnie opłacasz w dogodny dla Ciebie sposób (Internet, przekaz pocztowy).

Krok 6: Dokumenty.


Otrzymujesz dokumenty w wersji papierowej. Podpisujesz i odsyłasz na adres Ubezpieczyciela.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw i zwierząt gospodarskich na 2017 rok

Masz pytania lub wątpliwości?