Ubezpieczenia obowiązkowe - OC rolnika

Krok 1: Sprawdź czy obowiązek dotyczy również Ciebie i kiedy powstaje?


DOTYCZY:

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne, posiadasz grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, a Twoje gospodarstwo jest częściowo lub w całości opodatkowane podatkiem rolnym.


DOTYCZY TAKŻE:

Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, ale prowadzisz dział specjalny produkcji rolnej:

  • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych
  • uprawy grzybów i ich grzybni
  • uprawy roślin in vitro
  • wylęgarnie drobiu
  • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego
  • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych
  • hodowla dżdżownic, jedwabników i entomofagów
  • prowadzenie pasiek
  • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

Obowiązek powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie, niezależnie od tego, czy stało się to w wyniku kupna, dziedziczenia czy darowizny.

Krok 2: Co daje Ci ubezpieczenie?


POKRYCIE SZKODY:

Jeśli Ty, osoby pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie lub Twoi pracownicy, a nawet osoby świadczące pomoc sąsiedzką lub wykonujące u Ciebie naprawy wyrządzą komuś szkodę – zapłaci za nią ubezpieczyciel. Może to być szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub szkoda w mieniu – zniszczenie lub uszkodzenie czyjejś własności.

UWAGA: Musi to być zdarzenie związane z prowadzeniem przez Ciebie gospodarstwa. Nie jest istotne, gdzie doszło do szkody, ważne jest natomiast to, aby wiązało się to z działalnością rolniczą. Przykładem będzie szkoda wyrządzona przez Ciebie innej osobie podczas koszenia łąki.

Ubezpieczyciel zapłaci również za szkody poniesione przez osoby pracujące w gospodarstwie wyrządzone przez Ciebie (np. pracownik spadnie z drabiny, która nie była utrzymywana w dobrym stanie)  i szkody wyrządzone Tobie przez pracowników.

PAMIĘTAJ: dotyczy to tylko szkód osobowych, czyli np. uszkodzenia ciała.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest w wysokości szkody, ale ubezpieczyciel nie zapłaci więcej niż:
EUR 1.000.000 za szkody w mieniu
EUR 5.000.000 za szkody na osobie
niezależenie od ilości poszkodowanych w danym zdarzeniu.

Krok 3: Wypełnij formularz.


Formularz zostanie do nas przekazany automatycznie. Możesz również do nas zadzwonić. Na podstawie otrzymanych informacji PILNIE przygotowujemy dla Ciebie oferty.

Krok 4: Wysyłamy oferty.


Na wskazany przez Ciebie w formularzu adres mailowy przesyłamy porównanie ofert z różnych firm ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją.

Krok 5: Wybór i zakup.


Dokonujesz wyboru najlepszej dla siebie oferty, a my przesyłamy Ci dokumenty ubezpieczenia, które następnie opłacasz w dogodny dla Ciebie sposób (Internet, przekaz pocztowy).

Krok 6: Dokumenty.


Otrzymujesz dokumenty w wersji papierowej. Podpisujesz i odsyłasz na adres Ubezpieczyciela.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Masz pytania lub wątpliwości?