Ubezpieczenie hodowli ryb i chowu stawowego

Krok 1: Co daje Ci ubezpieczenie hodowli ryb?


ZABEZPIECZENIE PRZED STRATAMI:

dedykowane jest osobom fizycznym i prawnym, posiadaczom lub właścicielom obiektów hodowlanych, w których prowadzony jest chów ryb.

Na polskim rynku ubezpieczeń ochroną mogą zostać objęte karpie i pstrągi tęczowe, ale współpracujemy także z zagranicznymi firmami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu możemy ubezpieczyć hodowlę również innych ryb, np. łososia atlantyckiego.

Ryby ubezpieczane są w różnych stadiach rozwoju, poczynając już od wylęgu.

W zależności od rynku i potrzeb zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe w skutek:

 zatrucia

uduszenia

ucieczki ryb

niedoboru wody

lub:

 • zanieczyszczenia
 • działania osób trzecich
 • burzy
 • powodzi
 • zapadnięcia i osuwania się ziemi
 • awarii konstrukcji
 • zablokowania dowolnej części sieci wodociągowej
 • suszy
 • ognia
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • trzęsienia ziemi
 • mrozu i zamarznięcia
 • awarii maszyn i innych instalacji
 • przerwy w dostawie prądu
 • porażenia prądem
 • odtlenienia
 • zmiany w stężeniu normalnych składników chemicznych wody, zmiany pH, zasolenia
 • choroby

Krok 2: Wypełnij formularz.


Formularz zostanie do nas przekazany automatycznie. Możesz również do nas zadzwonić. Na podstawie otrzymanych informacji PILNIE przygotowujemy dla Ciebie oferty.

Krok 3: Wysyłamy oferty.


Na wskazany przez Ciebie w formularzu adres mailowy przesyłamy porównanie ofert z różnych firm ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją.

Krok 4: Wybór i zakup.


Dokonujesz wyboru najlepszej dla siebie oferty, a my przesyłamy Ci dokumenty ubezpieczenia, które następnie opłacasz w dogodny dla Ciebie sposób (Internet, przekaz pocztowy).

Krok 5: Dokumenty.


Otrzymujesz dokumenty w wersji papierowej. Podpisujesz i odsyłasz na adres Ubezpieczyciela.

Masz pytania lub wątpliwości?