Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego – budynków

Krok 1: Sprawdź czy obowiązek dotyczy również Ciebie i kiedy powstaje?


DOTYCZY:

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne, posiadasz grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, a Twoje gospodarstwo jest częściowo lub w całości opodatkowane podatkiem rolnym.


DOTYCZY TAKŻE:

Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, ale prowadzisz dział specjalny produkcji rolnej:

 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych
 • uprawy grzybów i ich grzybni
 • uprawy roślin in vitro
 • wylęgarnie drobiu
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego
 • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych
 • hodowla dżdżownic, jedwabników i entomofagów
 • prowadzenie pasiek
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

Obowiązek powstaje w momencie pokrycia budynku dachem.

Obowiązkowi podlegają zarówno budynki mieszkalne jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły, także niewykorzystywane, których powierzchnia przekracza 20 m2.

Aby podlegać ubezpieczeniu budynek musi:

być na trwałe związany z gruntem

posiadać fundamenty i dach

być wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.


UWAGA!

ubezpieczeniu nie podlegają budynki:

których stopień zużycia przekracza 100%

przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów

namioty i tunele foliowe

Krok 2: Co daje Ci ubezpieczenie?


POKRYCIE SZKODY:

Umowa tak jak w przypadku OC rolnika zawierana jest na okres 12 miesięcy i zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku szkody w budynkach, spowodowanej przez:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienia
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • uderzenie pioruna
 • eksplozję
 • obsunięcia ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadek statku powietrznego

Krok 3: Wypełnij formularz.


Formularz zostanie do nas przekazany automatycznie. Możesz również do nas zadzwonić. Na podstawie otrzymanych informacji PILNIE przygotowujemy dla Ciebie oferty.

Krok 4: Wysyłamy oferty.


Na wskazany przez Ciebie w formularzu adres mailowy przesyłamy porównanie ofert z różnych firm ubezpieczeniowych wraz z rekomendacją.

Krok 5: Wybór i zakup.


Dokonujesz wyboru najlepszej dla siebie oferty, a my przesyłamy Ci dokumenty ubezpieczenia, które następnie opłacasz w dogodny dla Ciebie sposób (Internet, przekaz pocztowy).

Krok 6: Dokumenty.


Otrzymujesz dokumenty w wersji papierowej. Podpisujesz i odsyłasz na adres Ubezpieczyciela.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Masz pytania lub wątpliwości?