Problem dotyczący działania silnego wiatru jest w ubezpieczeniach skomplikowany. Wiele osób otrzymuje odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku szkód spowodowanych przez tzw. huragan i nie rozumie dlaczego. Co nie jest, a co jest i kiedy jest huraganem? O tym w dalszej części.

Wiatr opisywany jest zazwyczaj poprzez siłę jego działania i wyrażany za pomocą metrów na sekundę (m/s) lub kilometrów na godzinę (km/h). Wartości te są bardzo istotne dla kwestii ubezpieczenia. W ogólnych warunkach zakłady ubezpieczeń zamieszczają definicję huraganu właśnie w oparciu o siłę wiatru. Dodatkowo w niektórych warunkach nie znajdziemy pojęcia huraganu, które przykładowo zostało zastąpione silnym wiatrem’. I tak np.:

  • PZU (dobrowolne ubezpieczenie budynków w gospodarstwie) – HURAGAN: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s,
  • Concordia (dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie) – HURAGAN: wiatr o prędkości 17,5 m/sek. lub wyższej
  • Warta (ubezpieczenie domu) – SILNY WIATR: ruch powietrza atmosferycznego o prędkości  nie mniejszej niż 17,5 m/s,
  • Gothaer (dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie) – HURAGAN: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 16 m/s,
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – HURAGAN: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s.

Przykład:

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: niewielkie gospodarstwo rolne, wichura. Wiatr wiał z prędkością 85km/h i zerwał blachę z jednego z budynków. Uszkodził także elewację domu, wybił okno i spowodował szkody wewnątrz. Rolnik zawarł ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne w PZU. Zgodnie z definicją huraganu zarówno w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych
jak i w ogólnych warunkach dobrowolnego ubezpieczenia budynków, huragan to wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24m/s (86,4 km/h). W związku z tym , że siła wiatru w tym przypadku była niższa (85 km/h) ubezpieczyciel nie ma podstaw, aby wypłacić odszkodowanie. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia może on wypłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdyby wiatr wiał z prędkością
co najmniej 86,4 km/h (24m/s). Rolnik nie uzyska odszkodowania.

Dlatego też przy wyborze ubezpieczenia powinniśmy kierować się nie tylko naszymi potrzebami, ale także zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Jak widać na opisanym przykładzie zawarliśmy ubezpieczenie, mamy pokryte szkody spowodowane przez huragan, a nie w każdej firmie wypłacą nam odszkodowanie. Wszystko zależy od definicji huraganu.

Przy wypłacie odszkodowania w tego rodzaju szkodach pojawi się jeszcze jeden problem. W przypadku klęsk żywiołowych takich jak np. działanie huraganu, państwo często organizuje pomoc finansową. Pomoc taka (tzw. zasiłek celowy) pozwala poszkodowanym na częściową rekompensatę strat.

Niestety zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele od odszkodowania potrącają kwotę uzyskanego od państwa wsparcia. Zdarza się czasem także, że całkowicie odmawiają wypłaty odszkodowania z polisy argumentując to tzw. zasadą wzbogacenia.

Zgodnie z tą zasadą ubezpieczenie powinno rekompensować poniesioną stratę i nie może przynosić dodatkowych korzyści finansowych, czyli nie może prowadzić do wzbogacenia Ubezpieczonego. Innymi słowy – na ubezpieczeniu nie wolno zarabiać. Ciężko się jednak w tym przypadku zgodzić z opisaną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych. Dlaczego?

  • Po pierwsze osoba, która zawarła ubezpieczenie, i zapłaciła za nie, została ukarana za swoją przezorność i dbałość o własne bezpieczeństwo. Z drugiej strony obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela za udzieloną ochronę został sprowadzony do roli uzupełniającej względem pomocy finansowej z budżetu państwa.
  • Po drugie pomoc świadczona z budżetu państwa to pomoc o charakterze socjalnym i ma inną podstawę niż odszkodowanie wypłacane z umowy ubezpieczenia.

Z jednej strony mamy ustawę o pomocy społecznej i wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji, a z drugiej kodeks cywilny (i prawo do świadczenia ubezpieczeniowego z umowy ubezpieczenia). Z pomocą przyszedł Sąd Najwyższy, który orzekł, że zasiłek to świadczenie uznaniowe, które może zostać zwrócone, podczas gdy odszkodowanie jest świadczeniem wynikającym z umowy. Zakład ubezpieczeń nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tego tytułu.

Innymi słowy odszkodowanie z polisy należy się także wtedy, gdy poszkodowany uzyskał doraźną pomoc od państwa.

Jeśli chciałbyś mieć pewność, że Twoje ubezpieczenie zagwarantuje Ci dostateczną ochronę – zwróć się do nas. Pomożemy Ci w wyborze dobrej oferty.