Czym jest taka polisa?

Kierowcy doskonale znają autocasco – rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które kierowca kupuje całkowicie dobrowolnie, aby chronić swój samochód i jego wyposażenie. Szczegóły tej ochrony zależą od oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń, a także od preferencji osoby ubezpieczającej pojazd.
Na podobnych zasadach działa agrocasco. Jednak nie dotyczy ono samochodów, a swoją ofertą obejmuje ubezpieczenie maszyn rolniczych: samobieżnych, a także ciągniętych, tych, na których ciąży obowiązek rejestracji jak np. ciągnik czy przyczepa, jak i tych, których rejestracja nie dotyczy. Obecnie w gospodarstwach rolnych znajduje się coraz więcej drogich urządzeń, dlatego taka oferta ubezpieczeniowa jest bardzo na czasie. Można nią objąć sprzęt rolniczy począwszy od tego powszechnie stosowanego jak brony, siewniki, glebogryzarki poprzez prasy, rozsiewacze nawozów, agregaty uprawowe a skończywszy na tych najdroższych – różnego rodzaju kombajnach.

Jaką ochronę zapewnia ten rodzaj ubezpieczenia?

Polisa Ubezpieczenia agrocasco zapewnia ochronę sprzętu rolniczego przed:

 • zdarzeniami atmosferycznymi takimi jak: gradobicie, powódź czy huragan,
 • zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar,
 • awariami,
 • kradzieżą.

Polisa gwarantuje ochronę nie tylko maszynom rolniczym, ale również przewożonym przez nie płodom rolnym.

Walory tego typu ubezpieczenia

Dlaczego agrocasco jest korzystne, gdyż:

 • pozwala na odzyskanie kosztów zakupu urządzenia rolnego w wypadku jego zniszczenia,
 • duża konkurencja w ofertach tego typu sprawia, iż ubezpieczenie jest atrakcyjne finansowo, można też korzystać z oferowanych zniżek,
 • posiadanie polisy nie pociąga za sobą wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • nie ma konieczności dokonywania oględzin i zdjęć w razie uszkodzenia maszyny,
 • ubezpieczenie to może być składową specjalistycznych pakietów ubezpieczeń skierowanych do rolnictwa.

Warto wiedzieć, iż taka polisa nie zdejmuje z rolnika obowiązku ubezpieczenia od:

 • odpowiedzialności cywilnej z racji posiadania pojazdów mechanicznych,
 • opłacania polisy OC pojazdu.