Podstawowe ramy dopłat dla rolników od 2020 roku

W 2020 roku w Polsce rusza program dopłat dla rolników za utrzymywanie zwierząt gospodarskich.

Program dopłat – nazywany popularnie jako krowa plus oraz świnia plus – podzielono na dwie sekcje.

Pierwsza to Dobrostan świń, natomiast druga Dobrostan krów. W przypadku hodowli krów mlecznych rolnik powinien udokumentować wypas krowy przez minimum 120 dni w roku lub utrzymywanie krów w warunkach grupowych przy zwiększeniu powierzchni użytkowej budynku zajmowanej przez jedną krowę o co najmniej 20%. W trzecim wariancie rolnik może zaś ubiegać się o dopłaty dla tzw. krów matek przy zapewnieniu tym krowom (a także jałówkom, cielętom i opasom do wagi 300 kg) dostępu do środowiska zewnętrznego również poza okresem wypasu.

Finansowe aspekty dopłat dla rolników

W projekcie sejmowej ustawy przewidziano dopłaty do posiadania krów mlecznych w wysokości 595 zł, o ile są one utrzymywane grupowo w budynkach w warunkach hodowli ponadnormatywnej, tj. po zwiększeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno zwierze o co najmniej 20% powierzchni budynku.

Za krowę mleczną przeznaczoną na wypas trwający nie krócej niż 120 dni w roku rolnik może otrzymać zaś 185 zł.

Z kolei dla tzw. krów matek przewidziana jest dopłata dla rolnika w wysokości 329 zł.

Dopłaty dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

Jednocześnie Sejm zapowiedział dopłaty dla rolników utrzymujących trzodę chlewną. Maksymalna wysokość dopłat dla rolnika utrzymującego pojedynczą świnię ma wynieść 612 zł. Wszystkie zaproponowane stawki są przypisane do jednego zwierzęcia gospodarskiego i mogą być zwiększane w zależności od tego, jak wiele takich zwierząt znajduje się w gospodarstwie rolnym (przy spełnieniu dodatkowych wymogów ich hodowli zawartych w projekcie ustawy).

Łączna suma nowego rządowego programu dopłat ma opiewać na kwotę 50 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu pt. Dobrostan zwierząt. Z pomocy finansowej ma skorzystać nawet do 65 tys. rolników. Program jest realizowany przy wsparciu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Kampania promocyjno-informacyjna rządowego programu dopłat dla krów i świń

Rząd zdecydował się przy tym na stworzenie odpowiedniej sieci doradców rolniczych jako specjalistów udzielających informacji rolnikom na temat możliwości ubiegania się i uzyskania dopłat. Zaplanowano dodatkowe przeszkolenia urzędników, którzy mają realizować takie zadania informacyjne wobec gospodarstw rolnych. Osoby te promują zarazem działania rolników służące ogólnej poprawie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych. Jest to jednym z wymogów partycypacji Polski w unijnych programach i funduszach europejskich dedykowanych dla sektora rolnictwa. Na 2020 rok zaplanowano zakrojoną na szerszą skalę kampanię informacyjną, aby rolnicy mogli lepiej zapoznać się z wymogami i możliwościami uzyskania dopłat za utrzymywanie krów mlecznych.