A właściwie to już ruszył – jako pierwsze wystartowało w tym sezonie TUW Pocztowe, bo już 17 września. Kolejne będzie prawdopodobnie PZU – wstępnie mówi się o dacie 28 września.

TUW TUW oraz Concordia zapowiadają, że polisy będą zawierały dopiero od 1 października. Natomiast jako ostatni prawdopodobnie wystartuje w tym sezonie InterRisk – zgodnie z planem byłoby to 5 października.

W tym roku rolnicy będą mogli wybierać zakres ubezpieczenia decydując się:

  • jedynie na polisę od jednego ryzyka,
  • poszczególnych ryzyk, które w ocenie rolników najbardziej zagrażają ich uprawom,
  • pakietów – składających się z dwóch, trzech i pięciu ryzyk, aż po wszystkie ryzyka łącznie wymienione w Ustawie.

Firmy ubezpieczeniowe, jak zwykle będą oferowały także dodatkowe zniżki, np. za posiadane dotychczas umowy ubezpieczenia w danych towarzystwie:
przykładowo TUW TUW zapowiada zniżki dla rolników, którzy zawarli wcześniej w TUW polisę ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym, a także za zapłatę składki w jednej racie.

Warto się zatem rozejrzeć zanim zdecydujemy się na polisę u wybranego ubezpieczyciela. Tym bardziej zachęcamy Państwa do poszukania ofert za naszym pośrednictwem, i to za darmo.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jeśli zawarłeś umowę za naszym pośrednictwem jesteśmy TU także, żeby pomóc Tobie przy szkodzie, wypowiedzeniu oraz innych kwestiach związanych z ubezpieczeniem.