Pytanie trochę przewrotne, ale odpowiedź już nie. Otóż, pomimo dopełnienia przez Ciebie obowiązku ubezpieczenia budynków w gospodarstwie nie zawsze otrzymasz odszkodowanie w przypadku szkody. Czemu tak się dzieje i o jakich przypadkach mówimy?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych budynek chroniony jest w podstawowym zakresie, który obejmuje szkody wyrządzone przez:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienia
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • uderzenie pioruna
 • eksplozję
 • obsunięcie ziemi
 • tąpnięcie
 • lawinę
 • upadek statku powietrznego.

Obowiązkowa polisa nie pokryje zatem strat, które będą wynikiem np.:

 • przepięcia
 • zalania
 • kradzieży
 • dewastacji
 • działania dymu i sadzy
 • upadku drzewa
 • czy też uderzenia pojazdu w budynek.

Przede wszystkim trzeba mieć jednak na uwadze, że ubezpieczenie obowiązkowe nie zrekompensuje strat w mieniu znajdującym się wewnątrz budynku. Jeśli będzie to dom, mówimy, np. o posadzce, panelach, meblach, wykładzinach, oświetleniu, sprzęcie AGD, sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, komputerowym, sportowym, ubraniach, narzędziach. Czyli w przypadku szkody, np. wyrządzonej przez huragan rolnik nie uzyska odszkodowania za żadne wymienione powyżej rzeczy, bo znajdują się one wewnątrz budynku.

Czasami wydaje nam się, że tak naprawdę niewiele mamy i nie warto wydawać dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenie. Jednak nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile rzeczy gromadzimy na przestrzeni lat. Spróbuj zrobić listę swojego dobytku i sam się przekonaj. Zadaj sobie także pytanie:

czy gdybym stracił wszystko, kiedy i czy w ogóle dałbym radę ponownie odtworzyć swój dobytek?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków nie pokryje także szkód w budowlach, małej architekturze i budynkach o powierzchni poniżej 20m2. Czyli np. szkód w ogrodzeniu, chodniku, podjazdach, altanach, wiatach, murowanych grillach, oświetleniu posesji, tzw. narzędziówkach, kapliczkach, krzyżach, przydomowych elektrowniach wiatrowych, studniach.

Czy to znaczy, że nie warto zawierać obowiązkowego ubezpieczenia budynków? Wręcz przeciwnie. Ale warto także pomyśleć nad rozszerzeniem polisy o ubezpieczenie dobrowolne. Często za wzrost składki o ok. 20-30% możemy uzyskać znacznie lepszą ochronę. Kupując ubezpieczenie w pakiecie otrzymamy dodatkowe zniżki.

Przykład:

Wichura zerwała dach uszkadzając przy tym sam budynek. Rozbite zostało okno, uszkodzeniu uległ zewnętrzny parapet, zlew, piekarnik, szafki w kuchni i naczynia znajdujące się w środku. Dodatkowo radio które stało na parapecie spadło i także uległo uszkodzeniu.

Załóżmy, że rolnik posiadał tylko ubezpieczenie obowiązkowe:
w tym przypadku ubezpieczyciel zapłaci za dach, uszkodzoną elewację budynku, wymianę parapetu i okna. Ale ubezpieczenie nie pokryje szkód wewnątrz budynku.

A teraz załóżmy, że gospodarz wykupił także ubezpieczenie dobrowolne:
w tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za dach, elewację budynku, wymianę parapetu i okna z ubezpieczenia obowiązkowego. Ale dodatkowo z ubezpieczenia dobrowolnego pokryje także wymianę zlewu, piekarnika, naprawę szafek kuchennych, radia i zakup nowych naczyń.

UWAGA: Rolnik może zawrzeć tylko ubezpieczenie dobrowolne budynków i nie zawierać obowiązkowego, ale spełni obowiązek tylko wtedy, gdy zakres ubezpieczenia się pokryje. Czyli jeśli przykładowo w ubezpieczeniu dobrowolnym będzie wyłączenie powodzi to obowiązek nie zostanie spełniony. A zatem warto zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe i uzupełnić je dobrowolnym.

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia obowiązkowego budynków – skontaktuj się z nami. Poszukamy dla Ciebie dobrej oferty. Jeśli jeszcze nie zawarłeś ubezpieczenia dobrowolnego budynków, a chciałbyś mieć lepszą ochronę – zadzwoń do nas.