Znamy już maksymalne sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt, które będą obowiązywały rolników w 2018 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 rok maksymalne sumy ubezpieczenia:

1 ha upraw rolnych wynoszą:

 1. 10 650 zł – dla zbóż,
 2. 8 450 zł – dla kukurydzy,
 3. 9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 4. 56 050 zł – dla chmielu,
 5. 31 350 zł – dla tytoniu,
 6. 129 600 zł – dla warzyw gruntowych,
 7. 131 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 8. 84 500 zł – dla truskawek,
 9. 25 000 zł – dla ziemniaków,
 10. 9 900 zł – dla buraków cukrowych,
 11. 14 400 zł – dla roślin strączkowych;

1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

 1. 14 000 zł – dla bydła,
 2. 10 200 zł – dla koni,
 3. 700 zł – dla owiec,
 4. 700 zł – dla kóz,
 5. 1 740 zł – dla świń,
 6. 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 7. 65 zł – dla kaczek,
 8. 250 zł – dla gęsi,
 9. 133 zł – dla indyków,
 10. 1 330 zł – dla strusi.

A na jakiej wysokości dopłaty do ubezpieczenia możemy liczyć?

W 2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

 1.  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych wyniesie 65% składki do 1 ha uprawy;
 2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wyniesie 65% składki do 1 sztuki.