Jak zapewne wiecie być może już w następnym sezonie uprawowym ubezpieczenie od suszy stanie się bardziej przystępne. Taki przynajmniej plan ma Ministerstwo Rolnictwa. Czego dotyczy zmiana i jak miałaby wyglądać?

Obecnie rozpatrywany jest projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy przewidują, że rolnik będzie mógł sam zdecydować o poziomie zmniejszenia odszkodowania w przypadku szkód spowodowanych suszą. Do wyboru będzie miał udział własny w szkodzie na poziomie 20, 25 lub 35% jej wartości.

Zależność jest prosta – im wyższy udział własny tym mniejszy poziom składki do zapłaty przy zawieraniu polisy.

Ma to oczywiście skłonić rolników do ubezpieczania się od ryzyka suszy, a tym samym do właściwego zabezpieczenia ciągłości produkcji rolnej. Z drugiej strony wyższy udział własny w szkodzie ponoszony przez rolnika to mniejsze ryzyko dla ubezpieczycieli. Dlatego też i towarzystwa ubezpieczeniowe powinny być bardziej chętne do oferowania takich polis.

W ostatnich latach pogoda nas nie rozpieszcza, nasilają się niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a w tym właśnie m.in. zjawisko suszy. Wiemy doskonale, jak wyglądał ten rok i jak ciężki okazał się dla rolników. Potężne szkody i brak ubezpieczenia często powodował, że rolnik nie był w stanie udźwignąć poniesionych strat i wznowić produkcji w kolejnym roku.

Teraz sytuacja ma się odmienić. Ministerstwo zakłada, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu więcej rolników sięgnie po ubezpieczenie.

W 2019 roku powierzchnia ubezpieczonych upraw ma się zwiększyć do 6 mln a w 2020 roku do 7 mln hektarów. Oznaczałoby to, że objętych ubezpieczeniem zostanie ponad 50% gruntów rolnych w Polsce.

Czy faktycznie rolnicy chętniej sięgną po ubezpieczenie upraw od suszy, a ubezpieczyciele chętniej je zaoferują? To się okaże. My do nowych zmian podchodzimy z rezerwą. Dlaczego? Dlatego, że może i przy zawieraniu ubezpieczenia składka będzie niższa, ale jednak spora część szkody pozostanie na ryzyku rolnika. Na ten moment to jednak jedyne oferowane rozwiązanie. A jaka jest Wasza opinia? Wszystkich rolników zachęcamy do kontaktu – kontakt@agropolisa.com – jesteśmy bardzo ciekawi Waszych przemyśleń!

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jeśli zawarłeś umowę za naszym pośrednictwem jesteśmy TU także, żeby pomóc Tobie przy szkodzie, wypowiedzeniu oraz innych kwestiach związanych z ubezpieczeniem.