Mamy dla Was dobrą wiadomość!
Od dziś do 27 listopada wszyscy producenci rolni, którzy jeszcze w 2017 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku działania huraganu, gradu lub deszczu nawalnego mogą ubiegać się o pomoc państwa w pokryciu poniesionych strat. Wnioski przyjmują kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwi dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

Należy przy tym pamiętać, że w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich huragan oznacza wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż 24m/s, który wyrządza masowe szkody. Natomiast szkody wyrządzone przez deszcz nawalny oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4.

Na jaką konkretnie pomoc możemy liczyć?

Przewidziana rekompensata wyniesie 1.000 zł lub 500 zł na 1ha powierzchni uszkodzonej uprawy, w zależności od tego jaki % uprawy został zniszczony. A zatem jeśli wskutek działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu straty objęły co najmniej 70% danej uprawy stawka pomocy wniesie 1.000 zł. Jeśli natomiast straty wyniosły mniej niż 70% powierzchni upraw stawka będzie o połowę niższa.

Należy również mieć na uwadze, że jeśli rolnik w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie spełnił obowiązku ich ubezpieczenia, pomoc państwa zostanie ograniczona aż o połowę. Poza oczywistymi względami jest to dodatkowy argument ku temu, aby jednak sięgać po ubezpieczenie.

Masz pytania? Potrzebujesz ubezpieczenia upraw?

Napisz do nas lub zadzwoń.