Wykupić, ale nie dlatego, że grozi Ci kara finansowa, jeśli tego nie zrobisz. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika to przede wszystkim realna i potrzebna ochrona.

Ochrona zarówno dla samego rolnika jak i dodatkowych osób:

  • osób pozostających we wspólnym gospodarstwie (żona, dziecko),
  • pracowników zamieszkujących gospodarstwo, pracujących tymczasowo,
  • osób świadczących pomoc sąsiedzką (sąsiad).

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC rolnika zapewnia także ochronę w przypadku szkód osobowych* wzajemnych. Dzięki temu ubezpieczyciel zapłaci za szkodę wyrządzoną przez pracownika rolnikowi, wyrządzoną przez rolnika sąsiadowi, czy np. żonie.

Żeby zadziałało ubezpieczenie OC rolnika muszą zostać spełnione trzy warunki:

  • wina (wynikająca z działania lub zaniechania),
  • związek przyczynowo-skutkowy ze szkodą,
  • związek z posiadaniem gospodarstwa.

Zobaczmy to na dwóch przykładach:

Przykład 1

Niewielkie gospodarstwo w województwie lubuskim. Jeden z pracowników miał nakarmić zwierzęta i w tym celu zrzucić ze strychu siano. Przystawił do ściany obory drabinę, żeby dostać się na strych. Niestety jeden z wysłużonych już szczebli pękł i pracownik zleciał na ziemię. Doznał wstrząsu mózgu i złamał nogę.

Komentarz:

Sprawdźmy teraz wszystkie trzy warunki:

  1. Wina rolnika wynikała z zaniechania – gdyby utrzymywał drabinę w dobrym stanie technicznym do wypadku by nie doszło.
  2. Związek przyczynowo-skutkowy – pracownik spadł z drabiny, bo drabina nie spełniała standardów bezpieczeństwa.

Związek z działalnością rolniczą – osoba, która miała nakarmić zwierzęta spadała z drabiny wykonując swoją codzienną pracę w gospodarstwie.

A zatem ubezpieczyciel zapłaci za szkodę.

Przykład 2

Sąsiad pomagał rolnikowi podczas prac polowych przy cięciu trawy. Przed uruchomieniem maszyny ściągnął osłonę. Niestety po jakimś czasie przez nieuwagę wsunął rękę zbyt głęboko i maszyna wciągnęła kończynę. Okazało się, że obrażenia były tak duże, że ręki nie udało się uratować i została amputowana.

Komentarz:

W tym przypadku ubezpieczyciel nie zapłaci za szkodę, bo nie istnieje odpowiedzialność rolnika za szkodę. Nie został spełniony pierwszy podstawowy warunek – winy. Rolnik dochował ostrożności montując osłonę bezpieczeństwa, a nieostrożnie zachował się sąsiad i to on sam spowodował wypadek.

Nie wiesz, czy możesz zgłosić szkodę z OC rolnika? Zadzwoń do nas – zapoznamy się z opisanym przez Ciebie przypadkiem i doradzimy. Nie masz OC rolnika? Tym bardziej zadzwoń – znajdziemy dla Ciebie najtańszą ofertę!

*Szkody osobowe to szkody polegających na uszkodzeniu ciała, utracie lub rozstroju zdrowia a także śmierci.