Wypadki śmiertelne w rolnictwie w stosunku do 2015 roku wzrosły o ponad 30% – tak wynika ze wstępnego komunikatu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z raportu wynika także, że najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych były:

 • wypadki spowodowane przez przejechanie,
 • uderzenie oraz pochwycenie przez środek transportu.

Kolejną najczęstszą przyczynę zgonu stanowiły poważne zachorowania, w szczególności:

 • zawały mięśnia sercowego,
 • udary i wylewy krwi do mózgu.

Jednym z najbardziej groźnych zdarzeń są też wypadki spowodowane przez:

 • maszyny i urządzenia
 • przez zwierzęta – w 2016 roku 10 osób straciło życie na skutek uderzenia, przygniecenia lub pogryzienia przez zwierzę.

Wypadek i choroba niestety zazwyczaj wiążą się ze znacznymi kosztami leczenia czy rehabilitacji. Jakość ochrony ubezpieczeniowej w ramach społecznego ubezpieczenia rolników, tj. KRUS, jest najczęściej niewystarczająca. Składka, niższa w porównaniu z ZUS-em, zapewnia w konsekwencji zbyt niską wysokość świadczeń lub zakres ochrony rolnika. Komercyjne ubezpieczenia, indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnej osoby, mają tu dużą przewagę

komentuje dr Filip Przydróżny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii (źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa)

Pocieszający jest fakt, że całkowita liczba wypadków w rolnictwie spadła i jest niższa o 5%. Ogólny wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2016 roku wyniósł 10,1 wypadków na 1000 ubezpieczonych.

Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach:

 • warmińsko – mazurskim (13,7),
 • podlaskim (12,3),
 • wielkopolskim (12,2)
 • lubelskim (11,8)

Najniższą w województwach:

 • opolskim (6,6),
 • małopolskim (7,3),
 • zachodniopomorskim (7,6)
 • śląskim (7,7).

Źródło: KRUS